Deze nieuwtjes zijn er voor u:Procedure van aanmelding ingevolge nieuwe reglementering art. 101 NSR

GROTE HALVE-FOND v/ Aanmelding van ALLE duiven v/ Eerste per categorie binnen de 15 minuten met GUMMI v/ Alle andere duiven binnen een tijdspanne van 30 minuten (gummi NIET VERPLICHTEND) en dit tot sluiting van de wedvlucht

FOND (vanaf Limoges) en GROTE FOND v/ Aanmelding van ALLE duiven

 Eerste per categorie binnen de 15 minuten met GUMMI

 Andere duiven eveneens binnen de 15 minuten met GUMMI en dit tot sluiting van de wedvlucht